Strona główna
strona główna o mnie oferta kontakt

Oferta

Spis tematów
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Modeling
Modeling
Wariacje
Wariacje


Właścicielem przedstawionych fotografii jest Marek Kukla, jakiekolwiek wykorzystywanie do jakichkolwiek celów przedstawionych na stronie www.kukla-foto.eu utworów fotograficznych jest ZABRONIONE bez pisemnej zgody autora.

Z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
Art. 115.
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 4 i art. 97, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ilość odwiedzin: © 2018